Linda Hagen

Psykoterapeut og familierådgiver - Certificeret og MPF


Autisme-og ADHD rådgivning

Autisme-og ADHD rådgivning er til forældre, som har et barn med diagnosen Autisme eller ADHD.

For at kunne give sit barn med særlige behov (diagnose), de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig, er viden og den rette tilgang nødvendig.

I en familie påvirker alle hinanden. I påvirkes af jeres barn og omvendt. Sådan er det også for barnets søskende. Derfor vil søskende også blive påvirket. De kan føle sig overset og må ofte tilsidesætte egne behov og ønsker. 

Ved første møde, fortæller I om jeres barn og hvilke behov og forventninger I har til forløbet. Min rådgivning er baseret på et samarbejde med jer, hvor jeg tager udgangspunkt i jeres barn og i jeres familie. Når vi mødes vil I udover rådgivning også løbende modtage sparring . I forløbet indgår rådgivning vedrørende søskende, som en naturlig del, da det er vigtigt at være opmærksom på familiens øvrige børns trivsel.

Det er også muligt at inddrage bedsteforældrene, da det ikke ualmindeligt, at de kan have et ønske om viden og redskaber til, hvordan de bedre kan forstå deres barnebarn.

For at give jer mulighed for at omsætte og afprøve viden og metoder, vil vi typisk mødes hver 14. dag. Det kan enten være hjemme hos jer eller online. Forløbet tilpasses naturligvis efterhånden, som I opdager nye behov.

Selvom I elsker jeres barn, så ved I som forældre sikkert allerede at et barn med særlige behov, pga. f.eks. ADHD og Autisme, kan være udfordrende.  Det er fordi at med ADHD/ADD eller/og Autisme, tænker og opleves verden på en anden måde, end mennesker uden diagnosen. Det kaldes også Neurodivergent.

Nogle af kendetegnene ved ovennævnte diagnoser og især for autisme, er sensitive sanser.
Når man har autisme, kan f.eks. lyde være et stort pres, at filtrere alle de lyde, som konstant er omkring os. Derfor vil mange mennesker i samme lokale, ofte være en stor udfordring og overbelastning for barnet.
Lyde er også udfordrende ved ADHD, da mange lyde og mennesker i samme lokale, medfører uopmærksomhed og et stort energiforbrug for at forsøge at fastholde opmærksomhed og fokus.
Forudsigelighed og rutiner er vigtige, for at skabe tryghed for barnet og minimere stress. Barnet har brug for kontrol og derfor er det vigtigt for det at vide, hvornår noget begynder, slutter og hvad der kommer bagefter.

Med rådgivning og viden om, hvilke særlige tiltag, som barnet har behov for, vil det være med til at skabe større trivsel for hele familien.

Med mange års erfaring med familierådgivning til børn med diagnoser, vil I få en faglig og nærværende rådgivning.

Dit liv, dit valg – Bestil en tid nu.
Tlf:27574709