Linda Hagen

Psykoterapeut og familierådgiver - Certificeret og MPF


Personlig udvikling

Personlig udvikling

Når du fokuserer på dine muligheder fremfor dine begrænsninger, giver du dig selv mulighed for at udvikle dig.

Selvværdet kan være skrøbeligt. Måske er du opvokset med en dominerende far eller mor, hvor du ikke har fået troen på dig selv og dit eget værd med i bagagen. Det kan ofte også føre til at valget af  ægtefælde, også bliver en dominant partner, hvor det er hans/hendes behov som er i fokus.
Du har måske ikke haft din opmærksomhed rettet indad og på, hvad du har brug for.
For at opnå en indre balance og tro på dig selv, må du lære dig selv at kende. Hvad er dine styrkesider og hvilke sårbarheder skal du tage hensyn til, for at kunne passe på dig selv. Du må få dine livsværdier frem i lyset og hvilke mål og drømme har du for dig og din fremtid.

Det er individuelt hvad der skal til, for at blive mere afklaret og det kan være svært at se skoven for bare træer. Derfor er det en god ide med en terapeut, som kan hjælpe dig og opmuntre dig, til at holde fokus på dine mål.

Der kan være mange grunde til at vi opfatter os selv og omverden som vi gør. Et lavt selvværd, kan være årsagen til at man træffer valg, som ikke styrker følelsen af at være “god nok”. Det er ofte grundlagt i barndommen, og senere i livet vil de samme uheldige mønstre gentage sig. Hvis man ikke selv tror på at man er god nok, vil omgivelserne få den samme opfattelse. Lad dig ikke længere nøjes med, hvad du tror du kan opnå, men følg dine drømme. Jeg hjælper dig på vejen frem og støtter dig til at se dine styrker og muligheder.

– Sorg og Tab
Når man mister en elsket, kan det være svært at komme videre og finde en mening med livet. Sorg er en proces, som har sit naturlige forløb.
Sorgen kan medføre ensomhed, hvis man isolere sig og ikke taler med nogen om sine følelser. Det kan derfor være forløsende, at få sat ord på sine følelser og tanker. Gerne med en, som ikke er involveret og som kan støtte dig i din sorgproces.
Jeg vil lytte og støtte dig, så du en dag kan leve med tabet og måske enda se med mildhed på minderne.

– Angst og traumer
Angst og traumer er hæmmende for livskvaliteten, som du selv alt for godt. En voldsom oplevelse, som har rystet dig, vil påvirke dit sind og din krop.
Nervesystemet i kroppen glemmer ikke en følelse, men du kan lære at tackle og leve med den uro og ubalance den medfører.
Ved at få forløst og bearbejdet dine oplevelser, vil du komme i større balance og få en større livsglæde.

– Depression og Stress
Når man har levet med store pres over en periode, vil nervesystemet blive belastet. Det kan udvikle depression og stress.
Nervesystemet forbinder vores sind og krop. Ved manglende psykisk overskud glemmer man ofte kroppen. Ved at anvende afspændingsteknikker og åndedrætsøvelser, vil det forløse anspændthed i brystet og mildne stivhed i nakke, skuldre og led.

Jeg tilbyder mindfulness og åndedrætsøvelser for at skabe en større balance i sind og krop.

Mindfulness

Dit liv, dit valg – Bestil en tid nu.
Tlf:27574709